ERTUĞRUL ŞENTÜRK BAĞIMSIZ  DENETÇİ - EBD

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CEP TEL :  0 532 472 5002

e-posta : ebd@ebd.com.tr

ERTUĞRUL ŞENTÜRK BAĞIMSIZ  DENETÇİ - EBD

www.ebd.com.tr

ERTUGRUL ŞENTÜRK SPK BAĞIMSIZ DENETIM LİSANSI

ERTUGRUL_SENTURK_SPK_BAGIMSIZ_DENETIM_LISANSI

ERTUGRUL ŞENTÜRK KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESI

 

ERTUGRUL_SENTURK_SPK_BAGIMSIZ_DENETIM_LISANSI

 

LİNKLER

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI KURUMU

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

TBMM VE MALİYE BAKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gelirler Genel Müdürlüğü
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BAŞBAKANLIK ve BAKANLIKLAR

Başbakanlık
Maliye Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Orman Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Kültür Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

YÜKSEK MAHKEMELER

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay

VERGİ İLE İLGİLİ YURTDIŞI SİTELER

International Bureau of Fiscal Documentation
Essential Links to Tax Sites
Institute for Professionals in Taxation
Institute of Taxation in Ireland
Tax and Accounting Sites Directory
Tax Resources
Tax World
Tax Pages
Tax Notes
The Institute for Fiscal Studies
European American Tax Institute
European Union in The US

 

 ÇEŞİTLİ KAMU KURULUŞLARI

Deprem Araştırma Dairesi
BAĞKUR
Basın Yayın Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı
TUBİTAK
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Futbol Federasyonu Başkanlığı
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Meteoroloji İşleri Genel Müd.
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
T.C.Merkez Bankası Başkanlığı
T.C.Vakıflar Bankası Genel Müd.
T.C.Ziraat Bankası Genel Müd.
T.C.Emlak Bankası Genel Müd.
T.C.Halk Bankası Genel Müd.
EXİMBANK
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens(TODAİE)
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Milli Kütüphane
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı
Hazine Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TRT
TÜRMOB
TOBB
KOSGEB

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
IMF - Uluslararası Para Fonu
ABD Gelir İdaresi
www.europa.eu.int  (Avrupa Birliği)
Worldbank  (Dünya Bankası)
International Finance Corporation  (IFC)
International Chamber of Commerce  (ICC)
World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)

ERTUĞRUL ŞENTÜRK BAĞIMSIZ  DENETÇİ - EBD

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CEP TEL :  0 532 472 5002

e-posta : ebd@ebd.com.tr

ERTUĞRUL ŞENTÜRK BAĞIMSIZ  DENETÇİ - EBD

www.ebd.com.tr

 

 

Web Hosting, Web Tasarım, SEO Ankara  GLOBALNET